Polski
szukaj  
zaloguj siękoszyk
jak kupowaćpomocKONTAKT
Regulamin 

REGULAMIN INTERNETOWEGO SKLEPU "NICZEGO SOBIE" (www.sklep.niczegosobie.com)

Regulamin określa warunki sprzedaży w sklepie internetowym NICZEGO SOBIE. Zamówienie, czyli dodanie towaru do koszyka i kliknięcie przycisku "złóż zamówienie" oznacza zgodę Kupującego na wszystkie postanowienia, regulacje i treści zawarte w Regulaminie.

Sklep internetowy NICZEGO SOBIE, widniejący pod adresem www.sklep.niczegosobie.com, należy do firmy PHU ALFA Janusz Matwijewicz, zwanej w Regulaminie "Sprzedającym" lub "Sklepem". Siedziba firmy znajduje się w Katowicach, przy ul. Zimowej 33. Firma wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Będzin pod numerem 14647/2004, zatwierdzonym przez Prezydenta miasta Będzin, posiada numer regon 273112150 i NIP 954-143-34-65.

Paragraf 1. OGÓLNE

Sprzedaż odbywa się przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym towar, zwanym dalej "Klientem" lub "Kupującym", a Sprzedającym za pośrednictwem internetowego sklepu NICZEGO SOBIE.

Paragraf 2. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie www.sklep.niczegosobie.com, a w szczególnych przypadkach za pośrednictwem poczty e-mail (sklep@niczegosobie.com) oraz telefonicznie (nr tel. +48 695 993 987).

2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a także danych kontaktowych (imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty e-mail).

3. W sytuacji podania przez Kupującego nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedający będzie próbował nawiązać z Kupującym kontakt w celu ich uzupełnienia lub zweryfikowania. W przypadku gdy kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail;

- w przypadku zamówień płatnych za pośrednictwem systemu platnosci.pl - po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu platnosci.pl;

- w przypadku zamówień płatnych przelewem na konto sklepu www.sklep.niczegosobie.com - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.

5. Przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone drogą mailową.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane, a transakcja sfinalizowana pod warunkiem, że zamawiany artykuł będzie dostępny w magazynach lub u dostawców Sklepu. W przypadku braku części artykułów objętych zamówieniem www.sklep.niczegosobie.com skontaktuje się z Kupującym, który zdecyduje o ewentualnej częściowej realizacji zamówienia, przedłużeniu czasu oczekiwania na realizację zamówienia lub rezygnacji z całości zamówienia.

7. Sklep www.sklep.niczegosobie.com zastrzega sobie prawo do sprzedaży promocyjnej artykułów oraz do ich wyprzedaży. Do tych celów przeznaczona jest ograniczona ilość towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania się zapasów objętych akcją promocyjną lub wyprzedażową.

8. Kupujący może zmodyfikować swoje zamówienie lub je wycofać do chwili wysłania zamówionego towaru. Zmiany w zamówieniu lub rezygnacja z niego są możliwe za pośrednictwem kontaktu e-mail (sklep@niczegosobie.com) lub telefonicznie pod numerem +48 695 993 987.

9. Klient może sobie zażyczyć wystawienia faktury VAT, wówczas powinien to zaznaczyć w e-mailu oraz podać NIP firmy, jej nazwę oraz adres siedziby.

Paragraf 3. CENY TOWARÓW I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy zamówionych przez Klienta towarów. Ceny za przesyłkę zależą od wagi i gabarytów paczki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep www.sklep.niczegosobie.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów będących w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania do nich zmian.

2. Kupujący może wybrać poniższe formy płatności za zamówione towary:

- płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier;

- przelew bankowy bezpośrednio na konto sklepu NICZEGO SOBIE: 37 1140 2004 0000 3602 3950 2491 w mBanku.

3. Do każdego zamówienia z dostawą na terenie Polski doliczany jest koszt przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub koszt dostawy kurierem XXX. Do zamówienia z dostawą do innego kraju doliczany jest koszt dostawy Pocztą Polską paczki priorytetowej.

4. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sklepu. Sklep www.sklep.niczegosobie.com nie nadaje przesyłek zagranicznych płatnych przy odbiorze.

5. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru jest paragon lub faktura VAT.

Paragraf 4. KOSZTY I TERMINY DOSTAWY

1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 2-10 dni roboczych - w zależności od tego czy aktualnie towar jest dostępny w magazynach oraz w zależności od wyboru przez Kupującego formy płatności:

- w przypadku wyboru płatności przy odbiorze od chwili potwierdzenia przez Sklep zamówienia;

- w przypadku zapłaty przelewem na konto bankowe od momentu zaksięgowania wpłaty.

2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.  

Paragraf 5. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zgodnie z Ustawą z 2. marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Kupujący może zrezygnować z towaru nabytego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy, gdy towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar w oryginalnym opakowaniu należy przesłać na adres sklepu wraz z paragonem lub fakturą VAT oraz informacją o numerze konta, na jaki Sklep powinien przelać zwracane pieniądze. Sklep zapewnia zwrot równowartości towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych (od daty otrzymania zwrotu) przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Kupujący zobowiązany jest dokładnie sprawdzić stan przesyłki (czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu, szczególną uwagę należy zwrócić na stan taśm oklejających przesyłkę) oraz jej zawartość! Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru! W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać protokół szkody zawierający datę, godzinę doręczenia oraz dokładny opis uszkodzeń lub braków i podpis doręczyciela, a następnie skontaktować się ze sklepem www.sklep.niczegosobie.com za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@niczegosobie.com lub telefonicznie pod numerem +48 695 993 987.

W przypadku stwierdzenia powyższych nieprawidłowości, dokonana zostanie powtórna wysyłka towaru z przyjęciem zwrotu lub inna forma uznania reklamacji odpowiednia do danej sytuacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu reklamowanego produktu, a o jej rezultacie Klient zostanie jak najszybciej powiadomiony. Do reklamowanego produktu należy dołączyć otrzymany wraz z towarem paragon lub fakturę VAT, do której zostanie wystawiona korekta. Koszty powtórnej wysyłki towaru w wypadku uznanej reklamacji pokryje sklep www.sklep.niczegosobie.com. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu (wypłata równowartości przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu) lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

Paragraf 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Kupujący świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i zawieranej umowy sprzedaży. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Sklep NICZEGO SOBIE zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29. sierpnia 1997 roku „O ochronie danych osobowych” wraz z jej późniejszymi zmianami).

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawy oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

3. Dane osobowe i wszystkie informacje podane przez Kupującego nie będą sprzedawane ani udostępniane podmiotom trzecim dla celów marketingowych. Jeśli składając zamówienie Klient wybiera dostarczenie przesyłki firmą kurierską, Sklep przekazuje kurierowi niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia towaru: imię, nazwisko, adres dostawy oraz nr telefonu - aby ten mógł zweryfikować odbiorcę zamówienia i dostarczyć produkty pod wskazany adres.

4. Klient rejestrując się w sklepie www.sklep.niczegosobie.com akceptuje niniejszy regulamin, zgadzając się na wykorzystanie przez sklep NICZEGO SOBIE jego danych - również w celach marketingowych i promocyjnych.

Paragraf 7. INNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w NICZEGO SOBIE. Złożenie zamówienia oznacza automatyczną akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie sklepu www.sklep.niczegosobie.com.

3. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w sklepie internetowym NICZEGO SOBIE jest prawo polskie, a zwłaszcza Ustawa „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18. lipca 2002 roku.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin sklepu NICZEGO SOBIE (www.sklep.niczegosobie.com) wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 2014.


Kontynuuj Zakupy

Nowa konewka...


Informacje dla Klientów hurtowych
Oprogramowanie © 2010 Mysklep.pl
Powered by osC PRO Wszelkie prawa zastrzeżone.